វិញ្ញាបនបត្រ

រោងចក្រស៊ុមរបស់យើង Jinjiang Zhanxin បានឆ្លងកាត់ស្តង់ដារគុណភាព ISO9001 ។
រោងចក្រឆ័ត្ររបស់យើងបានទទួល BSCI, Sedex, Disney សវនកម្មរួចហើយ។